Dobrze jest znać języki obce, ale nie sposób posługiwać się wszystkimi rozpowszechnionymi na świecie. Nawet osoby znające ich kilkanaście (mam kolegę, który biegle zna dziesięć), natrafiają na osoby mówiące lub piszące akurat w nieznanym im. Wtedy należy udać się do tłumacza, jeżeli są to dokumenty lub ważna sprawa. Takie problemy zawsze stają przed organizatorami międzynarodowych spotkań, kongresów, itp. Nie mówiąc o przyjmowaniu przedstawicieli obcych państw, premierów i prezydentów. W tych dwóch ostatnich przypadkach stosowany jest specyficzny sposób translacji na żywo. Gdyby np. organizowano takie spotkania nad morzem, wygodnie jest „wyguglować” frazę tłumaczenia konsekutywne Gdynia i wynikiem będą biura tłumaczeń z tego miasta.

Click to read more …

Tags: ,