tem3Potoczna opinia o firmach ubezpieczeniowych jest taka, iż bardzo dbają o klienta, aby ten ubezpieczył się u nich, regularnie płacił składki i w żadnym wypadku nie żądał naprawienia szkody, gdy zdarzy się nieszczęście. I jest w tej opinii dość dużo prawdy. Albowiem wiele firm asekuracyjnych zatrudnia wyspecjalizowanych prawników piętrzących trudności, gdy przychodzi do procedury odszkodowawczej.

Click to read more …

Tags: ,