Browsing the Kontakty międzynarodowe category...


Nie ma w tym nic dziwnego, że w pobliżu dużych portów morskich znajdują się siedziby lub oddziały firm, dla których głównym zajęciem jest spedycja morska. Osobiście nie znam w lądowej części naszego kraju placówek spedycyjnych o profilu morskim. Bo i po co. Natomiast kontakty z armatorami, doglądanie i piecza nad zleconymi do wysyłki drogą morską towarami, znajdującymi się w magazynach lub też placach składowych ( tzw. depotach) na terenie portów morskich, to normalność. Click to read more …

Tags: , ,Dobrze jest znać języki obce, ale nie sposób posługiwać się wszystkimi rozpowszechnionymi na świecie. Nawet osoby znające ich kilkanaście (mam kolegę, który biegle zna dziesięć), natrafiają na osoby mówiące lub piszące akurat w nieznanym im. Wtedy należy udać się do tłumacza, jeżeli są to dokumenty lub ważna sprawa. Takie problemy zawsze stają przed organizatorami międzynarodowych spotkań, kongresów, itp. Nie mówiąc o przyjmowaniu przedstawicieli obcych państw, premierów i prezydentów. W tych dwóch ostatnich przypadkach stosowany jest specyficzny sposób translacji na żywo. Gdyby np. organizowano takie spotkania nad morzem, wygodnie jest „wyguglować” frazę tłumaczenia konsekutywne Gdynia i wynikiem będą biura tłumaczeń z tego miasta.

Click to read more …

Tags: ,