Alkoholizm jest jednym z najbardziej niebezpiecznych uzależnień, znanych naszemu społeczeństwu. Badania przeprowadzone przez ośrodki dla uzależnionychjesteś uzależniony, nie sięgaj, dowodzą tego faktu. Nadużywanie alkoholu może spowodować poważne uszkodzenia narządów w organizmie, zwłaszcza w wątrobie. Dla wielu alkoholików, najtrudniejszą częścią rehabilitacji jest detoksykacja przed odstawieniem alkoholu. Alkoholizm stwarza takie uzależnienie fizyczne, proces detoksykacji jest niezwykle gwałtowny i często bardzo niebezpieczny. Click to read more …

Tags: , ,