Znaczenie wyrazu monitoring, w codziennym użyciu kojarzy się z systemami obserwacji, strażnikami, itp. metodami mającymi na celu ochronę firm lub budynków mieszkalnych. Ale wydźwięk tego słowa jest znacznie większy. Może to być również, na przykład outsorcing w markecie budowlanym, wykonywany prze niezależną agencję.
Pragnę zatrzymać się na biznesowym zjawisku. Albowiem monitoring w zaopatrzeniu czy wytwarzaniu czasami ma dużo większe wymiar, niż kilku emerytów, chrapiących w budce strażniczej, Click to read more …

Tags: ,